• Rekrutacja do projektu MARKPIW rozpoczęta!
  Rekrutacja do projektu MARKPIW rozpoczęta!

  Chcesz doskonalić i zdobywać nowe kompetencje? Czujesz potrzebę rozwoju zawodowego? Chcesz dzielić się z innymi własnym doświadczeniem i realizować w przedszkolach/szkołach/placówkach proces wspomagania? Jeśli tak - zgłoś się do Projektu "Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania" (MARKPIW). Właśnie wystartował nabór do II edycji. Zapraszamy!!

  Czytaj więcej...
 • Zaprojektuj swoją przyszłość - STEAM-owe lekcje
  Zaprojektuj swoją przyszłość - STEAM-owe lekcje

  Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum najnowszych rozwiązań metodycznych łączących naukę, technologię, inżynierię, sztukę oraz matematykę.

  Czytaj więcej...
 • "ABC Kreatywności" pod patronatem MSCDN

  Książka jest kontynuacją i rozwinięciem „ABC kreatywności” z roku 2010. Bazuje na tym samym pomyśle, by poszczególne rozdziały wyznaczone były przez kolejne litery alfabetu i stanowiły pretekst do zrozumiałego, a zarazem interesującego dla czytelnika opisu ważnych zjawisk (zdolności, umiejętności, kompetencji, uwarunkowań), związanych z kreatywnością i jej rozwijaniem. Polecamy!

  Czytaj więcej...
 • Rusza rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe w Szkole Edukacji
  Rusza rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe w Szkole Edukacji

  Poloniści, matematycy, biolodzy i historycy mają szansę rozpocząć jedyne w Polsce dzienne studia podyplomowe z zakresu dydaktyki i kompetencji psychologiczno-pedagogicznych. Nauka w Szkole Edukacji jest bezpłatna, a studenci mogą liczyć na stypendium i darmowy akademik. Rekrutacja właśnie się rozpoczęła.

  Czytaj więcej...
 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Dołącz do Akademii
  Dołącz do Akademii "Nauki o klimacie"

  Redaktorzy portalu ‘Nauka o klimacie’, związani z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy od wielu lat edukują oraz popularyzują najlepszą dostępną wiedzę naukową w temacie zmian klimatu, poszukują współpracowników.

  ZAPROSZENIE

  Czytaj więcej...
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce.

  Czytaj więcej...
A A
Teacher Training Across Europe, czyli Doskonalenie nauczycieli w Europie to dwuletni projekt edukacyjny zrealizowany w ramach programu Grundtvig Uczenie się przez całe życie przez trzy europejskie placówki:  

• Centro del Profesorado de Ronda – andaluzjski ośrodek doskonalenia nauczycieli; instytucja koordynująca projekt, 
• MSCDN Siedlce – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach,
• Sholio Defteris Efkerias Komotinis - szkoła dla dorosłych. 

Celem współpracy była poprawa jakości doskonalenia nauczycieli poprzez studium porównawcze instytucji europejskich działających w obszarze oświaty. Ważny element projektu stanowiło dostosowanie oferty edukacyjnej do nowych wyzwań, takich jak m.in. imigracja, wielokulturowość i równość płci.

Projekt zakładał poznanie systemów doskonalenia nauczycieli i edukacji dorosłych realizowanych przez poszczególnych partnerów, przeprowadzenie analizy porównawczej tych systemów, poprawę metod pracy w zakresie doskonalenia nauczycieli i edukacji dorosłych oraz promocję dialogu międzykulturowego.

Przewidziany był aktywny udział adresatów oferty doskonalenia, w tym przedstawicieli organów prowadzących szkoły i organu nadzorującego, doradców metodycznych zatrudnianych przez samorządy lokalne, dyrektorów szkół oraz nauczycieli na etapie pozyskiwania informacji o ofercie, dyskusji na temat jej zawartości i formy, a także uczestnictwa w wizytach partnerskich.

Międzynarodowe spotkania partnerów miały charakter wirtualny oraz bezpośredni. Miejscem spotkań wirtualnych była platforma Moodle pełniąca rolę archiwum, biblioteki, tablicy informacyjnej 
i kawiarenki. Działało tu forum aktualności oraz dyskusyjne, prezentowane i przechowywane były dokumenty i materiały robocze, zdjęcia, filmy i linki do stron internetowych istotnych z punktu widzenia projektu.

Spotkania partnerów w formie wizyt roboczych:

• Listopad 2007 Ronda–  prezentacja instytucji; redefinicja celów projektu, 
• Kwiecień 2008 Siedlce –  systemy diagnozy potrzeb nauczycieli,
• Czerwiec 2008 Komotini -  priorytety europejskie: międzykulturowość i równość płci w ofercie edukacyjnej, 
• Wrzesień 2008 Ronda - struktura i zarządzanie ofertą eduacyjną, 
• Kwiecień 2009 Komotini –  identyfikacja braków w systemach i zagadnienia wymagające zmian,  
• Czerwiec 2009 Siedlce – konferencja podsumowująca projekt.

W wizytach uczestniczyli pracownicy instytucji partnerskich, dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele organów prowadzących. W sumie zrealizowano 55 mobilności. Każda z instytucji partnerskich otrzymała grant w wysokości 18 000 €.

Rezultaty 

Dla większości pracowników, zarówno merytorycznych, jak i administracyjnych, była to pierwsza w karierze możliwość partnerskiej relacji zawodowej z przedstawicielami innych krajów.

Wpływ projektu na pracowników MSCDN Wydział w Siedlcach:
• zwiększenie umiejętności językowych,
• zwiększenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• zwiększenie umiejętności społecznych,
• zwiększenie motywacji,
• zwiększenie pewności siebie,
• poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach, wzrost kompetencji międzykulturowych.

Wpływ na organizację:
• zmiana w ofercie edukacyjnej,
• zmiany w porządku organizacyjnym,
• zwiększone wsparcie w zarządzaniu organizacją,
• zwiększenie współpracy wśród pracowników.


Tematyka projektu i zamierzone cele zobligowały do podjęcia analizy oferty edukacyjnej, jej zawartości, zgodności z priorytetami europejskimi. Zmiany dotyczyły nie tylko Wydziału, ale całego MSCDN. Do oferty wprowadzony został kurs „Międzykulturowość w nauczaniu języka obcego”.

Zarówno sposób funkcjonowania ośrodka w Rondzie i stosowane przez hiszpańskich kolegów metody pracy, jak też sposób realizacji form doskonalenia nauczycieli w Grecji utwierdził nas w przekonaniu, iż przyjęta przez MSCDN koncepcja rozwoju w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych jest słuszna, a nawet powinna być szybciej wdrażana, w tym poprzez skuteczniejsze wykorzystanie platformy Moodle oraz elektroniczną rekrutację.

Realizacja wizyt krajowych, jak również udział słuchaczy z placówek prowadzonych przez organy samorządowe wpłynęła korzystnie na współpracę z Urzędem Miasta Siedlce, Sokołów Podlaski i Łosice.

Wyjątkowo dobre stosunki  z partnerami przełożyły się na plany dalszej współpracy.  MSCDN Wydział w Siedlcach złożył wniosek do programu Grundtvig na dofinansowanie następnego projektu, zrealizowanego w latach 2010-2012.

Czym się zajmujemy

No result.