A A

 wspomaganie

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy
o zapoznanie się z organizacją wspomagania szkół/placówek.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci: Bogumiła Ogrodowczyk, Jolanta Skubiszewska-Gójska, Joanna Pocałuń i  Aleksandra Banach

Nr tel: 500 274 304 lub 519 835 936