A A

 Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawują m.in. Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Regulamin konkursuRegulamin konkursu

Załącznik1 - Karta zgłoszeniaZałącznik1 - Karta zgłoszenia

Załącznik 2 - ProtokółZałącznik 2 - Protokół

Załącznik 3 - Zgody na przetwarzanie danych - uczestnicyZałącznik 3 - Zgody na przetwarzanie danych - uczestnicy

Załącznik 4 - Zgody na przetwarzanie danych - opiekunowieZałącznik 4 - Zgody na przetwarzanie danych - opiekunowie