A A

face 1430523 1920Pogarda, zastraszanie, zniesławianie - słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną nienawiści względem drugiego człowieka. Zadaniem szkoły powinny być zatem dzia­ła­nia na rzecz obro­ny waż­nych obsza­rów komu­nika­cji przed mani­pu­la­cją i agre­sją języ­ko­wą. Zapraszamy na konferencję. podczas której specjaliści wypowiedzą się na temat szeroko pojętej odpowiedzialności za słowo.

ZAPROSZENIE