A A

 

W MARK PIW rozpoczęliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń. W terminie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. osoby spełniające warunki udziału w projekcie mogą zgłaszać swoje kandydatury oraz przesyłać odpowiednią dokumentację na adres biura projektu (więcej na ten temat w Regulaminie rekrutacji oraz w Aneksie do regulaminu)

 

W II cyklu projektu zapraszamy do udziału w szkoleniach w następujących obszarach tematycznych:
 

Nazwa grupy szkoleniowej Etap edukacyjny Miejsce realizacji
  Wspomaganie przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci. Wychowanie przedszkolne MSCDN Wydział
w Warszawie

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
  Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.  II etap edukacyjny  MSCDN Wydział
w Warszawie

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
  Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych II etap edukacyjny  MSCDN Wydział
w Płocku

ul. Gałczyńskiego 26
09-400 Płock
  Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące     uczniów. II etap edukacyjny MSCDN Wydział
w Warszawie

ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa
  Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się I etap edukacyjny

MSCDN Wydział w Warszawie
ul. Świętojerska 9,
00-236 Warszawa

 

 

Termin, w których odbędą się szkolenia w obu wymienionych powyżej lokalizacjach to:

  1. spotkanie: 23 – 25 sierpnia 2019 r.
  2. spotkanie: 13 – 15 września 2019 r.
  3. spotkanie: 27 – 29 września 2019 r.


Po szkoleniach osoby, które ukończą doskonalenie od 1 października 2019 r. rozpaczną siedmiomiesięczną praktykę – procesowe wspomaganie w przedszkolu/szkole/placówce.


Zapraszamy