MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Nauczyciele zapoznali się również z dobrymi praktykami w zakresie wdrażania innowacji. Kluczowa dla uczestników okazała się informacja, że nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły przeniesiono na poziom Ustawy Prawo Oświatowe, z której wynika, że szkoła samodzielnie podejmuje decyzję, jakie innowacje będzie prowadziła, realizowała i w jaki sposób je dokumentowała (por. Dz.U. z 2017 r., poz. 60).

Warsztaty zrealizowała Iwona Krzemińska (nauczyciel konsultant w zakresie j. polskiego, wiedzy o kulturze, biblioteki, religii), która w ankietach została scharakteryzowana następująco:

„Prowadząca perfekcyjnie przygotowana merytorycznie i metodycznie zaproponowała wiele metod i form, co zilustrowała bardzo ciekawymi materiałami multimedialnymi.”