A A

Pogarda, zastraszanie, zniesławianie - słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną agresji i nienawiści względem drugiego człowieka, zranić na całe życie, a nawet doprowadzić do dramatu. Zapraszamy 17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 do MSCDN w Radomiu na konferencję poświęconą etyce słowa.

Projekt z ZUS" to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych realizacją "Projektu z ZUS" na spotkanie z Przedstawicielem ZUS, które odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz 14.30.

 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu oraz Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne ,,Do Celu” zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję naukowo – szkoleniową ,,Autyzm – zrozumieć i pomóc”, która odbędzie się w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Uwaga uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów! Fundacja EFC przyznaje stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i pomysły oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rekrutacja do programu na stronie internetowej www.efc.edu.pl w terminie do 31 marca.

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych na XVI Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Równocześnie przypominamy o nowych przepisach, które mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019. Obowiązek obejmuje zarówno nauczycieli jak i osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

4 kwietnia 2019 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja "Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym". Co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży? Zasady prawidłowego żywienia wg nowoczesnej dietetyki. Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole. Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej?

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ( przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) na bezpłatne szkolenie zatytułowane: Cyfrowe pomiary w szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium poświęcone nowościom w prawie oświatowym. Już 26 lutego w godzinach 11.00-14.00 w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzi ekspert w dziedzinie prawa oświatowego Pan Leszek Zaleśny. UWAGA! ilość miejsc ograniczona.

MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem "Kanada pachnąca ... . Zmiany wyobrażenia Kanady w polskiej edukacji". Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego. Termin spotkania - 4 marca 2019 r., godz. 15.30 - 17.45, sala 216.

Szanowni Państwo, nowy termin najbliższego szkolenia "Forum Dyrektorów - szkoła wobec wymagań państwa" to 19 marca 2019 godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przygotowujące do indywidualnego pielgrzymowania historycznymi szlakami do Santiago de Compostela i Rzymu, które odbędą się 15 lutego 2019 r. o g. 15.00 w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzą Panie Wanda Bakuła i Małgorzata Zdybiewska-Garbacik.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Fundacja Ocalenie we współpracy z MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące tematyki migracyjnej  zatytułowane: "Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców".  Zajęcia odbędą się 16 lutego w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, w godzinach od 9.00 do 16.00.

ROLA ILUSTRACJI W PROCESIE NAUCZANIA I ROZWOJU KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH 14 stycznia 2019 r., godz. 15.30 – 18.30, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu i Dział Edukacji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszają na konferencję towarzyszącą wystawie "Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci".

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy iż od 12 grudnia 2018r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego na który przyjmujemy wpłaty za szkolenia / wynajem sal.

Aktualny nr konta: 65 1020 1026 0000 1002 0232 8052.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

Podkategorie