A A

Fundacja Ocalenie we współpracy z MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące tematyki migracyjnej  zatytułowane: "Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców".  Zajęcia odbędą się 19 stycznia w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, w godzinach od 9.00 do 16.00.

ROLA ILUSTRACJI W PROCESIE NAUCZANIA I ROZWOJU KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH 14 stycznia 2019 r., godz. 15.30 – 18.30, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy iż od 12 grudnia 2018r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego na który przyjmujemy wpłaty za szkolenia / wynajem sal.
Aktualny nr konta: 65 1020 1026 0000 1002 0232 8052.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

Zapraszamy na spotkanie z artystą malarzem i pisarzem Henrykiem Wańkiem, które odbędzie 11 grudnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12. Wstęp wolny.

W dniach 4-5 grudnia br. w MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9 odbędzie się konferencja naukowa „Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie”.

 

Jesteś nauczycielem matematyki w szkole podstawowej? Szukasz odpowiedzi na pytanie jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów? Jak uczyć rozumowania i argumentowania? I w końcu – jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś tak, to zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Vademecum nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego.

Nauczycielu historii, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć cele lekcji, pytania kluczowe, kryteria oceniania, kryteria sukcesu i informację zwrotną, zgodne z zasadami oceniania kształtującego, zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Inicjatorem konkursu jest francuska organizacja „Association Kangourou Sans Frontieres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest w formie testowej jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
Opłata jest jednakowa dla wszystkich kategorii i wynosi 9 zł.
Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 r. od godz. 9:00.

Adresatami naszego szkolenia są nauczyciele języków obcych zainteresowani poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2019 roku w godzinach 15:00-19:00. Koszt szkolenia wynosi 50 zł. Zajęcia poprowadzi dr Mariola Jaworska.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił nam Pan prof. Marek Konopczyński, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W rozmowie poruszyliśmy m.in. problem modelu polskiej edukacji oraz roli ucznia w procesie kształcenia i wychowania.

IPN i MSCDN zapraszają 14.11.2018 r. o g. 14.30 nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty metodyczne „100 lat Niepodległości - planszowe edukacyjne gry historyczne IPN”. Nauczyciel reprezentujący szkołę otrzyma bezpłatnie zestaw trzech gier do przekazania i wykorzystywania edukacyjnego w swojej placówce.

MSCDN Wydział w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Uniwersytetem Warszawskim Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zaprasza nauczycieli przyrody, geografii oraz wszystkich zainteresowanych tematem na bezpłatną konferencję zatytułowaną: Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

18 październia 2018 roku odbyła się w naszym wydziale konferencja "Niepodległa. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze". Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu-relacji z wydarzenia.

Zapraszamy na cykl warsztatów – "Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej". Warsztaty skierowane są do nowopowołanych dyrektorów. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 23 października 2018r.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Nie zabrakło odniesień do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
 

Serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "Zajęcia rewalidacyjne z uczniem słabo widzącym". Zajęcia mają charakter warsztatowy (praktyczne rozwiązania). Kurs będzie realizowany w dwóch grupach: dla nauczycieli uczących w przedszkolach i dla nauczycieli ze szkół podstawowych. Koszt kursu wynosi 290 zł.

Od jakiegoś czasu na rynku brakuje nauczycieli fizyków. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wyszedł nasz radomski uniwersytet i zaproponował nauczycielom absolwentom studiów matematyczno-przyrodniczych i technicznych studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie uprawnień do nauczania fizyki i astronomii.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu podjęło współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, składającej się z dwóch projektów: „Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”

Czytaj więcej>>>

Plakat promujący>>>

Podkategorie