A A

Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego skierowana jest do nauczycieli i terapeutów szkół specjalnych, ogólnodostępnych, przedszkoli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psychologów, dyrektorów szkół, studentów oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Tegoroczna konferencja poświęcona jest formom pomocy dla małych dzieci z autyzmem oraz dla starszych wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zaprezentujemy nowe podejście w terapii osób z ASD.

Warunki uczestnictwa:
- w celu zgłoszenia się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.konferencja.zssipo.radom.pl do dn. 25.03.2019r.
- udział w konferencji jest płatny - wynosi 120 zł
- opłatę za udział w konferencji należy wpłacać na konto: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Do Celu" ul. Lipska 2, 26-600 Radom. Nr konta: 54 1160 2202 0000 0002 5919 9643, w tytule prosimy wpisać
"WPŁATA NA CELE STATUTOWE-KONFERENCJA O AUTYŹMIE". Dokonanie opłaty w ciągu 14 dni od zgłoszenia jest warunkiem umieszczenia na liście;
- dodatkowych informacji dotyczących rejestracji oraz warunków uczestnictwa udziela koordynator konferencji mgr Ewa Pucułek tel.501 042 448

Zapisy na:

http://www.konferencja.zssipo.radom.pl/autyzm/index.html