A A

Aktualności w projekcie MARK PIW

Od października w projekcie MARK PIW funkcjonuje 5 sieci tematycznych. Uczestnicy projektu mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami oraz doskonalić umiejętności w ramach sieci:

30 września 2018 r. zakończył się I Cykl szkoleń w projekcie MARK PIW, 88 absolwentów od 1 października rozpoczyna praktyki w przedszkolach/szkołach/placówkach, które wybrali do wspomagania

W wakacyjny weekend, 24 – 26 sierpnia b.r. dwa Wydziały MSCDN, w Radomiu i Warszawie tętniły życiem. Rozpoczęły się szkolenia w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. 93 osoby przygotowujące się do przeprowadzenia procesowego wspomagania szkół pracowały w 5 grupach tematycznych.

W ramach działań promujących projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” we wszystkich Wydziałach MSCDN odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne.