A A

8 maja 2019 r. w godz. 900 - 1600 serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Zaprojektuj swoją przyszłość - STEAM-owe lekcje, która odbędzie się 8 maja w MSCDN w Warszawie. Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum najnowszych rozwiązań metodycznych łączących naukę, technologię, inżynierię, sztukę oraz matematykę.

W MARK PIW rozpoczęliśmy rekrutację do II cyklu szkoleń. W terminie od 2 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. osoby spełniające warunki udziału w projekcie mogą zgłaszać swoje kandydatury oraz przesyłać odpowiednią dokumentację na adres biura projektu (więcej na ten temat w Regulaminie rekrutacji oraz w Aneksie do regulaminu)

Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli polonistów ( ze stażem do 7 lat pracy zawodowej) w zakresie planowania procesu lekcyjnego i świadomego osiągania celów nauczania.

16 V 2019 r. zapraszamy nauczycieli języka polskiego , historii, wiedzy o społeczeństwie uczący w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadpodstawowych, bibliotekarzy, wychowawców szkolnych na konferencję pt. Katyń w myślach i sercu...

13-14 VI 2019. Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji wykorzystania źródeł archiwalnych dokumentujących 100 Rocznicę odrodzenia państwa polskiego oraz przybliżenie aktualnego stanu badań w nauce historycznej.

Zapraszamy na bezpłatne seminaria aktualizujące wiedzę: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. "Umowy międzynarodowe - czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?"

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów "Akademii Pedagoga i Psychologa"

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

Cel ogólny: podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
 

                            Czytaj więcej...

14 V 2019 - Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli matematyki w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej.