A A

O sieciach

SWiS to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Członkowie sieci korzystają
z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Program pracy konkretnej sieci jest konstruowany w odpowiedzi na potrzeby tworzących ją szkół oraz/lub w oparciu o pewne stałe elementy, które będą powtarzać się w pracy wielu różnych sieci. Elementy te zostały zaprezentowane w tabeli i skrótowo opisane poniżej.

 

Działania w sieci tematycznej
Spotkanie organizacyjne Spotkania robocze Spotkanie podsumowujące
 • Integracja uczestników sieci

 • Rozpoznanie potrzeb i zasobów

 • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i  działań na platformie

 • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami

 • Spotkania z ekspertami

 • Tworzenie nowych rozwiązań

 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci

 • Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym

 • Ewaluacja

 

Działania na platformie cyfrowej pomiędzy spotkaniami:

 • dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci;
 • koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami;
 • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 • dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji , zdjęć itp.);
 • udział w szkoleniach e-learningowych.

 

Źródło: Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia

 

Sieć współpracy i samokształcenia - grupa wsparcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

Celem jest m.in. rozwijanie kompetencji osobistych i wychowawczych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, wymiana użytecznych informacji w zakresie pracy z uczniem, poszukiwanie praktycznych rozwiązań w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego oraz dzielenie się wsparciem emocjonalnym.

Kontakt: Marzena Dżuman e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

AKADEMIA DYREKTORA. Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej szkół i placówek

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek zainteresowani rozwojem kompetencji prawnych i przywódczych

Dla uczestników:
• systematyczne spotkania w grupie osób skupionych wokół tematu zarządzania szkołą, interpretacji przepisów prawa oraz budowania przywództwa edukacyjnego w szkole
• konsultacje z ekspertami, inspirujące szkolenia,
• wymiana doświadczeń, korzystanie z dobrych praktyk,
• możliwość zaprezentowania własnych rozwiązań edukacyjnych.

Kontakt: Małgorzata Górska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sieć współpracy i samokształcenia: Superwizja grupowa dla psychologów i pedagogów

Cel: podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych
Forma: systematyczne spotkania w grupach superwizyjnych
Metody pracy: analiza studiów przypadków problemów zgłaszanych przez uczestników pod kątem uwarunkowań, przyczyn i możliwości ich rozwiązania oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w omawianym temacie.
Treści: obszary pracy psychologiczno-pedagogicznej: z jednostką (uczniem, rodzicem), z grupą (klasą, rodziną), ze społecznością szkolną (nauczycielami).

Kontakt: Jolanta Szymczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INNOWACJE w sieci – inspiracje są w nas

Celem sieci jest dzielenie się doświadczeniem i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych działań organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych.
Adresaci: zainteresowani tematem nauczyciele, pedagodzy, specjaliści

Zadania do zrealizowania w roku 2019/20:

 1. Współpraca w ramach zagadnień: kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność w nauczaniu i wychowaniu.
 2. Analizowanie dobrych praktyk innowacyjnych działań.
 3. Wspólne rozwiązywanie problemów, przed jakimi stoi innowator.
 4. Generowanie nowych pomysłów.


Miejsce spotkań uczestników sieci: platforma e-learningowa MSCDN oraz siedziba MSCDN Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9
Kontakt: dr Alina Karaśkiewicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.