A A

 

Misja: programowanie – podregion ciechanowski

Projekt realizowany przez MSCDN Wydział w Ciechanowie wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Główny cel -  zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania podstaw programowania i popularyzacja wczesnej nauki kodowania.

Projekt zakłada przygotowanie 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które w roku szkolnym 2017/2018 zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Częścią praktyczną projektu są zajęcia z programowania dla ok 1800 uczniów z podregionu ciechanowskiego. Dodatkowo w projekcie zostali przeszkoleni pracownicy publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. 

Nabór do projektu odbył się na podstawie zgłoszeń placówek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z gmin podregionu ciechanowskiego, które wyraziły chęć przystąpienia do projektu.

Terminy realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.06.2019 r.

Realizowane działania:

  1. Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i robotycznego do szkół, w których pracują nauczyciele objęci projektem – dla każdego nauczyciela zestaw składający się z laptopa, tabletu i robota edukacyjnego wspierającego naukę programowania
  2. Szkolenie z nauki programowania pn. Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej dla 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z 33 szkół podregionu ciechanowskiego - podczas szkolenia uczestnicy projektu poznali zabawy wprowadzające najmłodszych do kodowania, kodowanie w języku Scratch, programowanie robotów edukacyjnych. Razem z trenerem stworzyli indywidualne plany rozwoju kompetencji z programowania. 
  3. Szkolenie z nauki programowania dla ok 50 pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli – przygotowujące do opracowania oferty zajęć z programowania dla swojej placówki oraz wsparcia nauczycieli w zajęciach z kodowania dla najmłodszych. 
  4. Pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia z nauki programowania dla ok 1800 uczniów klas I-III – zajęcia w cyklu 15 dwugodzinnych spotkań dla każdego, objętego projektem, ucznia. 
  5. Wsparcie nauczycieli w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z uczniami - stworzenie podręcznika do nauki programowania i scenariuszy lekcji, indywidualne wsparcie trenerskie stacjonarne i zdalne podczas zajęć z uczniami oraz utworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń na platformie Akademia Profesjonalnego Nauczyciela MSCDN. 
  6. Utworzenie platformy internetowej, na której zostały udostępnione wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu (podręcznik, scenariusze zajęć i nagrania webinariów).