A A

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 

W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi organizacji doradztwa metodycznego (art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela) kuratorzy oświaty nie ogłaszają konkursów na dofinansowanie szkoleń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w formach doskonalenia nauczycieli przygotowanych przez naszą placówkę. Większość z nich jest bezpłatna. Zaktualizowana oferta na rok szkolny 2019/2020 zostanie udostępniona wkrótce.

stypendiaDaj sobie szansę - zostań Stypendystą V Edycji projektu stypendialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeśli super się uczysz, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad czy konkursów, zgłoś się, by rozwijać swoje pasje. Wnioski będzie można składać od 2 września 2019 r. Wniosek...

stpendia zawodoweDaj sobie szansę - zostań Stypendystą V Edycji projektu stypendialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  Jeśli super się uczysz, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad czy konkursów, zgłoś się, by rozwijać swoje pasje. Wnioski będzie można składać od 2 września 2019 r.  Wniosek...

 

opiekunOd 3 czerwca 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia nabór formularzy w Konkursie Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019 w ramach projektów „Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych" oraz.„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”.

Słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną agresji i nienawiści względem drugiego człowieka, zranić na całe życie, a nawet doprowadzić do dramatu. Zapraszamy w dniu 5 czerwca 2019 od godz. 13.00 na konferencję podejmującą dyskusję wokół komunikacji wolnej od manipulacji i agresji językowej. Zaproszenie.... Rejestracja on-line...

 

W dniu 29.05.2019 o godz. 15.00 organizujemy w kinie Łydynia w Ciechanowie konferencję: „Dziecięca depresja. Inspiracje filmem "Dzień czekolady" połączoną z pokazem filmu. Wydarzenie objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Gość specjalny: psychoterapeuta Tomasz Kołodziejczyk.

Zapraszamy w dniu 28 maja 2019 na konferencję promującą projekt MARK PIW adresowaną do  osób zainteresowanych osobistym rozwojem zawodowym, doskonaleniem własnych kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń, służących rozwojowi szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych.

Za nami konferencja organizowana wspólnie z KO Delegatura w Ciechanowie: Kształcenie zawodowe – planowanie i organizowanie roku szkolnego 2019/2020. Główny cel - przybliżenie zmian w systemie kształcenia zawodowego oraz organizacja szkolnictwa branżowego i technicznego. Materiały dla uczestników…

Konkurs #Szkoła2030 to ogólnopolska burza mózgów dla edukacji. Proponujemy Ci niezwykłą podróż w przyszłość. Wyobraź sobie, że jest 1 września 2030 roku. Szkoła, do której polskie dzieci wracają po wakacjach, to szkoła marzeń. Więcej …

Zapraszamy nauczycieli matematyki na 10-godzinne warsztaty „Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów”. Podczas szkolenia zajmiemy się projektowaniem ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu wyobraźni geometrycznej z wykorzystaniem gier dydaktycznych, rysunku, modeli brył….

W siedzibie MSCDN Wydział w Ciechanowie odbędzie się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli: „Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole” organizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Informacja o konferencji... Zaproszenie...

Zapraszamy 1.04.2019 r. na konferencję połączoną z warsztatami metodycznymi „Trening umiejętności społecznych uczniów ze spektrum autyzmu – praktyczne rozwiązania”. Chcemy zaprezentować różnorodne rozwiązania stosowane w terapii. Wydarzenie wpisuje się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie organizuje dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych cykl bezpłatnych warsztatów metodycznych związanych z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. Zaproszenie...

Zapraszamy nauczycieli fizyki ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne 5-godzinne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkole ponadpodstawowej”. W programie: omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni. Rejestracja on-line...

Zapraszamy nauczycieli geografii ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na 8 -godzinne warsztaty  „Geoinformacja w edukacji szkolnej”. Tematyka szkolenia wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.  Rejestracja on-line...  

Reforma szkolnictwa branżowego wprowadza szereg zmian dotyczących m.in. klasyfikacji zawodów i realizowaniu podstaw programowych. Aby ułatwić wejście w nowy rok szkolny zapraszamy kadrę kierowniczą na bezpłatną konferencję „Kształcenie zawodowe – planowanie i organizowanie roku szkolnego 2019/2020”. Zaproszenie... Rejestracja on-line...

Rozpoczynamy nabór na „Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą” na podstawie zgody MKO i Ramowego planu i programu MEN. Uczestnicy otrzymują świadectwo na druku MEN oraz uprawnienia, na równi ze studiami podyplomowymi, do pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Planowany początek – maj 2019 r.

Konferencja „Lekcje o Mazowszu: Pierwsze dni Niepodległości”, która odbędzie się 25 lutego 2019 r., jest promocją działań budujących poczucie przynależności do regionu i prezentacją wyników II edycji konkursu, którego tematem przewodnim było 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy nauczycieli chemii ze szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkole ponadpodstawowej”. W programie: Omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni chemicznej.