A A

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie zaprasza  uczniów wszystkich typów szkół oraz placówki oświatowe do udziału w  konkursie fotograficzno - literackim  „Moja Niepodległa - w drodze do odzyskania niepodległości”.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany przygotować samodzielną pracę w postaci fotografii lub w formie lirycznej lub epickiej na temat wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokumenty do pobrania...