A A

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie serdecznie zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty metodyczne na temat „Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej”, które odbędą się w dniach 7 i 14 listopada 2018 r. W programie:  Metoda czynnościowego nauczania matematyki. Sposoby rozwijania u dzieci rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych z wykorzystaniem gier i zabaw dydaktycznych. Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne. Zajęcia prowadzą: dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki. Więcej......