A A

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy. Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na bezpłatny kurs „Praca w grupie wielokulturowej”.  Plakat