A A

 

Zapraszamy nauczycieli geografii ze szkół ponadpodstawowych na warsztaty  Geoinformacja w edukacji szkolnej. Tematyka szkolenia wpisuje się w realizację jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zatosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych.  

 

W programie:

  1. Systemy Informacji Geograficznej – wprowadzenie.
  2. Aplikacje webGIS i MobileGIS – zasady działania i możliwości ich wykorzystania. 
  3. Gry dydaktyczne w geografii.
  4. Przygotowanie projektu zajęć z wykorzystaniem danych przestrzennych i narzędzi GIS.

Terminy szkolenia: 22 marca 2019 r. (piątek) w godz. 15.00 – 19.00 - 1 spotkanie i 30 marca (sobota) w godz. 9.00 – 13.00 – 2s spotkanie. Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, pracownia komputerowa. Odpłatność: 50 zł.  Zajęcia prowadzi: dr W. Pokojski - Wydz. Geografii i Studiów Regionalnych UW. Rejestracja online....