A A

Zapraszamy nauczycieli geografii, biologii, przyrody ze szkół podstawowych na 8 godzinne warsztaty Geoinformacja w edukacji szkolnej. Tematyka szkolenia wpisuje się w realizację priorytetu polityki oświatowej państwa w tym roku szkolnym Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych. 

 

W programie:

  1. Systemy Informacji Geograficznej – wprowadzenie.
  2. Aplikacje webGIS i MobileGIS – zasady działania i możliwości ich wykorzystania. 
  3. Gry dydaktyczne w geografii.

Termin szkolenia: 16 marca 2019 r. (sobota) w godz. 09.00 – 15.30 Miejsce: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, pracownia komputerowa. Odpłatność: 50 zł.  Zajęcia prowadzi: dr W. Pokojski - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Rejestracja online...