A A

 24 marca 2020 r. zapraszamy na konferencję Edukacja normalizacyjna w szkole branżowej.

Od 5 marca 2020 r. zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynających pracę. Celem szkolenia jest wyposażenie młodego nauczyciela matematyki w podstawowe kompetencje metodyczne.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu "Szachy w mazowieckiej szkole."

W 200 rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Teatrem Wielkim - Operą Narodową realizują projekt „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”.

Od 10 marca 2020 r. w ramach projektu "Nauczyciel na starcie" zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli języka polskiego "Nauczyciel polonista na starcie"

Od 23.I. do 21.V.2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący "ABC nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie"

Od 27 lutego 2020 r. zapraszamy nauczycieli w r. na bezpłatne seminaria aktualizujące wiedzę "Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. Sto lat ochrony środowiska w Polsce  osiągnięcia – wyzwania – trendy. "

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo, nauczyciele ze wszystkich typów szkół, jak również inne osoby związane z mazowiecką oświatą i kulturą. Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu "Lekcje o Mazowszu."

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 16.03.2020 do 15.04.2020 r. zapraszamy nauczycieli matematyki szkół średnich kończących się maturą do udziału w kursie on-line Matematyka w Połowie drogi… - wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą.

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

3 lub 24 marca lub 26 maja 2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele  historii i wiedzy o społeczeństwie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne "Wolna Polska, ale jaka? – postawy wobec kształtowania się ustroju komunistycznego w latach 40. XX wieku w materiałach archiwalnych".

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne: