A A
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania źródeł archiwalnych w nauczaniu – uczeniu się historii; doskonalenie umiejętności krytyki źródeł, dzielenie się nauczycieli doświadczeniem i wymiana przykładów dobrej praktyki edukacyjnej w pracy ze źródłami historycznymi.

AKADEMIAZapraszamy do udziału w cyklu seminariów "Akademii Pedagoga i Psychologa"

lekcje o mazowszuW dniach 22 lutego – 8 marca 2019 Samorząd Województwa Mazowieckiego i MSCDN organizuje cykl konferencji Lekcje
o Mazowszu
dla dyrektorów wszystkich typów szkół, nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników instytucji oświatowych 
i kulturalnych województwa mazowieckiego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka konferencji oscyluje wokół regionalnych i lokalnych doświadczeń związanych z procesem odzyskiwania i budowy niepodległego państwa polskiego.

500x500 logo SNAP 840x62223 III 2019 - Celem konferencji jest godne upamiętnienie twórczości pisarza - emigranta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w setną rocznicę urodzin (1919-2000),prezentacja twórczości pisarza, doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej o cierpieniu, uświadomienie wagi przekazu literackiego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej. 

miniaturkaZapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

slajder ORE konkursOśrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy"...

Celem szkolenia jest przygotowywanie nauczycieli, wychowawców oraz psychologów do prowadzenia warsztatów w obszarze profilaktyki i zmian zachowań agresywnych, jak również kształtowania umiejętności prospołecznych, emocjonalnych i rozwoju moralnego wśród uczniów. Szkolenie zostało opracowane na podstawie metody Trening Zastępowania Agresji oraz Prepare Curriculum autorstwa A. Goldsteina oraz Peace 4 Kids autorstwa S. Salmon.

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW)

LoM IIIedycjaSamorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

MSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie The Unteachables realizowanym w programie Erasmus+.

Celem warsztatów jest przygotowanie doradców zawodowych, wychowawców, pedagogów i bibliotekarzy do realizacji rocznego planu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum i szkole podstawowej, z uwzględnieniem praktycznych wskazówek dotyczących oferty kształcenia branżowego w roku szkolnym 2019/2020.

 Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej; wspominając – rozwijając – testując.