A A

Szanowni Państwo, dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową rozpoczynamy rekrutację na "Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą".

Są jeszcze miejsca - rekrutacja do projektu "Szachy w mazowieckiej szkole – V edycja."

Komunikat dotyczący naboru formularzy w Konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020” w ramach projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”

Projekt „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” (MARKPIW) jest współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo Nauczyciele, zapraszamy tych wszystkich, którzy zrealizowali, realizują lub zamierzają realizować innowację pedagogiczną do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt.

Finansoaktywni: termin zgłaszania do programu i składania prac konkursowych przedłużony do 30 września

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Podkategorie