• Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Młody
  Młody "homo ludens" potrzebuje cyberprzewodnika

  Świat cyfrowy może być zarazem fascynującym imperium rozrywki i edukacji, jak i siedliskiem zagrożeń. Co zrobić, aby nasze dziecko czerpało korzyści z wirtualnej rzeczywistości i jak ochronić je przed niebezpieczeństwem, nie wylogowując z cyberprzestrzeni?

  Czytaj więcej...
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce.

  Czytaj więcej...
 • “Kompetencje bez tajemnic” Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę
  “Kompetencje bez tajemnic” Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę

  Na warsztaty zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, osoby związane z kształceniem nauczycieli i autorów materiałów dydaktycznych. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie zadania umożliwiają efektywną naukę oraz chcą się nauczyć, jak je tworzyć.

  Czytaj więcej...
 • Jubileusz MERITUM!
  Jubileusz MERITUM!

  Ależ ten czas leci! 50numer naszego Kwartalnika już czeka na naszych Czytelników! A w nim same perełki - pieczołowicie wybrane, najciekawsze, najbardziej aktualne artykuły, które pojawiły się w naszym magazynie w ciągu ostatnich 12 lat. Zapraszamy do lektury!

  Czytaj więcej...
 • Do nas zawitała
  Do nas zawitała
  Czytaj więcej...
A A A

Projekt zatytułowany był "Information technology applied to adult training" (ITAAT)  miał na celu zbadanie sposobów wykorzystania nowych technologii komputerowych w procesie nauczania dorosłych w Europie poprzez studium porównawcze instytucji europejskich działających w obszarze oświaty. Realizowany był w latach 2010-2012 w programie Grundtvig.

W projekcie uczestniczyły:

 • Centro del Profesorado de Ronda - Hiszpania (Ronda)
 • Fundatia Professional - Rumunia (Targu Mures)
 • Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira - Portugalia (Albuferia)
 • DHE Solutions Ltd. - Wielka Brytania (Lancaster)
 • UAB "Globalios idėjos" - Litwa (Kowno)
 • MSCDN Wydział w Siedlcach - Polska (Siedlce)
 • Integrated Services Engineering & Research - Włochy (Francavilla al Mare)
 • Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors - Turcja (Şanlıurfa)

Partnerstwo tworzyły instytucje publiczne i prywatne, zaangażowane w edukacje formalną i nieformalną, w tym ośrodki doskonalenia nauczycieli, centra edukacji dorosłych, instytucje nadzoru pedagogicznego, ośrodki konsultingowe. Dzięki zróżnicowaniu wynikającemu z położenia geograficznego oraz innych kontekstów, w których funkcjonują partnerzy możliwe było ujęcie tematu w szerokiej perspektywie.

Tematyka projektu odnosiła się do:
• TIK w zarządzaniu instytucji partnerskich, 
• TIK w nauczaniu. 
Partnerzy koncentrowali się na możliwościach wynikających z posługiwania się w tych obszarach technologiami WEB 2.0 oraz tablicami interaktywnymi w edukacji dorosłych.

Powyższe zagadnienia podejmowane były w projekcie etapowo poprzez następujące działania: 
1. Analiza organizacji i zarządzania zasobami w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie. 
2. Analiza wykorzystania TIK w zarządzaniu i procesach nauczania – uczenia się w każdej instytucji partnerskiej.  
3. Analiza systemów adaptacji instytucji partnerskich do potrzeb grup docelowych, w tym osób o utrudnionym dostępie do usług (np. bariery geograficzne, fizyczne; teren wiejski, dotknięty kryzysem).
4. Analiza porównawcza wyników włączenia TIK w zarządzanie i procesy  nauczania -uczenia się we wszystkich instytucjach uczestniczących w projekcie. 
5. Sporządzenie wniosków dla każdego partnera. Opracowanie planów pracy i ocena rezultatów. Rozpowszechnienie rezultatów poprzez platformy i/lub strony internetowe poszczególnych instytucji.

W projekcie wykorzystywana była platforma Moodle – narzędzie komunikacji partnerów, miejsce wirtualnych spotkań i pracy nad projektem. Adminstratorem platformy, a jednocześnie koordynatorem całego projektu był partner hiszpański.

Produkty projektu to:
• strona internetowa projektu – prezentująca projekt i służąca rozpowszechnieniu jego rezultatów, administrowana przez Litwinów,
• krótki przewodnik po dobrych praktykach w zakresie wykorzystania TIK w edukacji dorosłych.

W projekcie zaplanowanych zostało 8 wizyt roboczych, w trakcie których odbywało się seminarium tematyczne, a podczas ostatniej wizyty - konferencja.

 1. Charakterystyka systemów edukacyjnych krajów partnerskich. Rola TIK w tych systemach edukacyjnych. Charakterystyka instytucji partnerskich oraz ich roli edukacyjnej - 19-23 października 2010, Ronda
 2. Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami partnerskimi, organizacji doskonalenia oraz dla celów edukacyjnych - 7-12 lutego 2011, Sanliurfa
 3. Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu - 29 marca - 2 kwietnia 2011, Kowno
 4. Programy WEB 2.0 stosowane w edukacji dorosłych i w instytucjach zaangażowanych w projekt. Blogi. 24-28 maja 2011, Targu Mures
 5. Tablice interaktywne -  3-8 października 2011, Albuferia
 6. Oprogramowanie do animacji, interaktywne systemy głosowania - 5-10 marca 2012, Lancaster
 7. TIK w edukacji dorosłych - przewodnik dobrych praktyk  - 23-27 kwietnia 2012, Pescara
 8. Podsumowanie projektu - 28 maja - 2 czerwca 2012, Siedlce

Bieżące informacje na temat projektu zawierał blog prowadzony przez polskiego koordynatora projektu ITAAT.

Projekt uznany został przez Agencję Narodową Programu Grundtvig za przykład dobrej praktyki i jako taki upubliczniony jest w Galerii Projektów na stronie Programu Grundtvig.

Czym się zajmujemy

No result.