• Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Młody
  Młody "homo ludens" potrzebuje cyberprzewodnika

  Świat cyfrowy może być zarazem fascynującym imperium rozrywki i edukacji, jak i siedliskiem zagrożeń. Co zrobić, aby nasze dziecko czerpało korzyści z wirtualnej rzeczywistości i jak ochronić je przed niebezpieczeństwem, nie wylogowując z cyberprzestrzeni?

  Czytaj więcej...
 • Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka
  Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

  Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów i trzyletnich liceów z terenu Mazowsza, osiągających wysokie wyniki w nauce.

  Czytaj więcej...
 • “Kompetencje bez tajemnic” Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę
  “Kompetencje bez tajemnic” Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę

  Na warsztaty zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, osoby związane z kształceniem nauczycieli i autorów materiałów dydaktycznych. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie zadania umożliwiają efektywną naukę oraz chcą się nauczyć, jak je tworzyć.

  Czytaj więcej...
 • Jubileusz MERITUM!
  Jubileusz MERITUM!

  Ależ ten czas leci! 50numer naszego Kwartalnika już czeka na naszych Czytelników! A w nim same perełki - pieczołowicie wybrane, najciekawsze, najbardziej aktualne artykuły, które pojawiły się w naszym magazynie w ciągu ostatnich 12 lat. Zapraszamy do lektury!

  Czytaj więcej...
 • Do nas zawitała
  Do nas zawitała
  Czytaj więcej...
A A A
Teacher Training Across Europe, czyli Doskonalenie nauczycieli w Europie to dwuletni projekt edukacyjny zrealizowany w ramach programu Grundtvig Uczenie się przez całe życie przez trzy europejskie placówki:  

• Centro del Profesorado de Ronda – andaluzjski ośrodek doskonalenia nauczycieli; instytucja koordynująca projekt, 
• MSCDN Siedlce – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach,
• Sholio Defteris Efkerias Komotinis - szkoła dla dorosłych. 

Celem współpracy była poprawa jakości doskonalenia nauczycieli poprzez studium porównawcze instytucji europejskich działających w obszarze oświaty. Ważny element projektu stanowiło dostosowanie oferty edukacyjnej do nowych wyzwań, takich jak m.in. imigracja, wielokulturowość i równość płci.

Projekt zakładał poznanie systemów doskonalenia nauczycieli i edukacji dorosłych realizowanych przez poszczególnych partnerów, przeprowadzenie analizy porównawczej tych systemów, poprawę metod pracy w zakresie doskonalenia nauczycieli i edukacji dorosłych oraz promocję dialogu międzykulturowego.

Przewidziany był aktywny udział adresatów oferty doskonalenia, w tym przedstawicieli organów prowadzących szkoły i organu nadzorującego, doradców metodycznych zatrudnianych przez samorządy lokalne, dyrektorów szkół oraz nauczycieli na etapie pozyskiwania informacji o ofercie, dyskusji na temat jej zawartości i formy, a także uczestnictwa w wizytach partnerskich.

Międzynarodowe spotkania partnerów miały charakter wirtualny oraz bezpośredni. Miejscem spotkań wirtualnych była platforma Moodle pełniąca rolę archiwum, biblioteki, tablicy informacyjnej 
i kawiarenki. Działało tu forum aktualności oraz dyskusyjne, prezentowane i przechowywane były dokumenty i materiały robocze, zdjęcia, filmy i linki do stron internetowych istotnych z punktu widzenia projektu.

Spotkania partnerów w formie wizyt roboczych:

• Listopad 2007 Ronda–  prezentacja instytucji; redefinicja celów projektu, 
• Kwiecień 2008 Siedlce –  systemy diagnozy potrzeb nauczycieli,
• Czerwiec 2008 Komotini -  priorytety europejskie: międzykulturowość i równość płci w ofercie edukacyjnej, 
• Wrzesień 2008 Ronda - struktura i zarządzanie ofertą eduacyjną, 
• Kwiecień 2009 Komotini –  identyfikacja braków w systemach i zagadnienia wymagające zmian,  
• Czerwiec 2009 Siedlce – konferencja podsumowująca projekt.

W wizytach uczestniczyli pracownicy instytucji partnerskich, dyrektorzy szkół, nauczyciele i przedstawiciele organów prowadzących. W sumie zrealizowano 55 mobilności. Każda z instytucji partnerskich otrzymała grant w wysokości 18 000 €.

Rezultaty 

Dla większości pracowników, zarówno merytorycznych, jak i administracyjnych, była to pierwsza w karierze możliwość partnerskiej relacji zawodowej z przedstawicielami innych krajów.

Wpływ projektu na pracowników MSCDN Wydział w Siedlcach:
• zwiększenie umiejętności językowych,
• zwiększenie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• zwiększenie umiejętności społecznych,
• zwiększenie motywacji,
• zwiększenie pewności siebie,
• poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach, wzrost kompetencji międzykulturowych.

Wpływ na organizację:
• zmiana w ofercie edukacyjnej,
• zmiany w porządku organizacyjnym,
• zwiększone wsparcie w zarządzaniu organizacją,
• zwiększenie współpracy wśród pracowników.


Tematyka projektu i zamierzone cele zobligowały do podjęcia analizy oferty edukacyjnej, jej zawartości, zgodności z priorytetami europejskimi. Zmiany dotyczyły nie tylko Wydziału, ale całego MSCDN. Do oferty wprowadzony został kurs „Międzykulturowość w nauczaniu języka obcego”.

Zarówno sposób funkcjonowania ośrodka w Rondzie i stosowane przez hiszpańskich kolegów metody pracy, jak też sposób realizacji form doskonalenia nauczycieli w Grecji utwierdził nas w przekonaniu, iż przyjęta przez MSCDN koncepcja rozwoju w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych jest słuszna, a nawet powinna być szybciej wdrażana, w tym poprzez skuteczniejsze wykorzystanie platformy Moodle oraz elektroniczną rekrutację.

Realizacja wizyt krajowych, jak również udział słuchaczy z placówek prowadzonych przez organy samorządowe wpłynęła korzystnie na współpracę z Urzędem Miasta Siedlce, Sokołów Podlaski i Łosice.

Wyjątkowo dobre stosunki  z partnerami przełożyły się na plany dalszej współpracy.  MSCDN Wydział w Siedlcach złożył wniosek do programu Grundtvig na dofinansowanie następnego projektu, zrealizowanego w latach 2010-2012.

Czym się zajmujemy

No result.