• Meritum
  Meritum

  Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami Ośœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

  W każdym numerze prezentujemy wyniki badań, najnowsze metody i techniki nauczania, ciekawe projekty edukacyjne i innowacyjne rozwiązania.

  Czytaj więcej...
 • Konkursy przedmiotowe
  Konkursy przedmiotowe

  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie w roku szkolnym 2018/2019 organizatorem trzynastu konkursów przedmiotowych: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański.

  Czytaj więcej...
 • Brak sieci - piąty jeździec Apokalipsy?
  Brak sieci - piąty jeździec Apokalipsy?

  Zapraszamy nauczycieli do udziału w projekcie, w ramach którego poznają zalety i zagrożenia płynące z sieci, dowiedzą się jak rozpoznać uzależnienie od nowoczesnych technologii oraz jak rozmawiać m.in. na temat fonoholizmu z młodzieżą i ich rodzicami. Zapisy na pierwsze szkolenie

  Czytaj więcej...
 • Niepodległa. WYBITNI POLSCY UCZENI ŚWIATU. Nauki przyrodnicze
  Niepodległa. WYBITNI POLSCY UCZENI ŚWIATU. Nauki przyrodnicze

  W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcąc uczcić tę doniosłą rocznicę Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało na terenie całego województwa cykl konferencji poświęconych wybitnym Polakom przyrodnikom i znaczeniu ich odkryć dla Polski i świata

 • Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym
  Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym

  Zapraszamy na Ogólnopolską Koneferencję Naukową "Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym".
  Konferencja jest organizowana pod Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW – prof. dr hab. Macieja Jędrusika oraz
  Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Jarosława Zaronia.

  Czytaj więcej...
A A A

 "Człowiek musi swą pracę traktować poważnie, musi być niezależny, a nie tylko czerpać ze świata przyjemność" -  to słowa, które często słyszała od swojej genialnej matki Irena Joliot-Curie, jej równie genialna córka. Aktualne po 100 latach przesłanie było jedną z wielu ciekawostek o sławnych polskich naukowcach przytoczonych podczas konferencji "Niepodległa. Wybitni polscy uczeni światu. Nauki przyrodnicze".

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało cykl konferencji poświęconych wybitnym Polakom przyrodnikom i znaczeniu ich odkryć dla Polski i świata. Konferencja w Płocku odbyła się w auli Szkół Katolickich. Zaproszeni prelegenci, eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk w znakomity sposób przedstawili toczące się w czasach zaborów życiorysy m.in. wspomnianej wcześniej Ireny Joliot-Curie, Eugeniusza Romera, Jana Czochralskiego oraz wybitnych Polaków na Syberii.

Uczestnicy konferencji mogli także obejrzeć wystawę zbiorów Archiwum PAN w Warszawie poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie i przyrodnikom na Syberii.

 Ciekawostki z konferencji

 

Czym się zajmujemy

No result.