A A

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
realizuje zadania statutowe na podstawie akredytacji przyznanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
decyzją z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

 

2. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli na Mazowszu

Oferta edukacyjna publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na Mazowszu

Oferta edukacyjna wyższych uczelni na Mazowszu

 

3. Poradnie psychologiczno–pedagogiczne

https://mazowieckie.poradnie.edubaza.pl/

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/pomoc-psychologiczno-p/13459,Wykaz-publicznych-i-niepublicznych-w-tym-specjalistycznych-poradni-psychologiczn.html

 

4. Biblioteki pedagogiczne na Mazowszu

https://bibliotekapedagogiczna.edubaza.pl/s/1311/20334-Biblioteki-pedagogiczne-w-Polsce/od0.htm?c1=7&c2=472

 

5. Instytucje wspierające pracę nauczycieli

Biblioteki:

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Baza bibliotek polskich

Elektroniczna Biblioteka EBIB

Federacja Bibliotek Cyfrowych – Pionier

NUKAT - katalog centralny polskich bibliotek naukowych

 

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje

Edukacyjna Wartość Dodana

Centrum Edukacji Obywatelskiej

VULCAN - zarządzanie oświatą

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja "Rodzice szkole"

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA

 

6.Nowatorstwo pedagogiczne

https://reformaedukacji.men.gov.pl/o-reformie/uczen-i-rodzic/innowacje-i-eksperymenty-w-szkolach.html

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/eksperymenty-i-innowacj/baza-innowacji/5,Innowacje.html

 

7.Raporty z badań edukacyjnych

Raporty z badań międzynarodowych

PISA - https://pisa.ibe.edu.pl/ . Ostatnie badanie było w roku 2018.

PIRLS - http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pirls

TIMSS - http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/timss-2019 .

 

Raporty z badań krajowych

https://diagnozy.ibe.edu.pl/pl/

https://egzaminy.operon.pl/index/trzecioklasista

 

8.Inspiracje, rekomendacje, wskazówki do pracy zdalnej

Praca zdalna

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji - poradnik MEN

Rekomendacja platformy e-WF do zdalnego nauczania lekcji WF w szkołach w wypadku takiej konieczności