A A

Konkurs z nagrodami dla nauczycieli na najlepsze scenariusze zajęć edukacyjnych organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat.

W tym roku tematem przewodnim jest Mazowsze w Europie. Tak sformułowany temat pozwala na różnorodne ujęcia, czy to w perspektywie geograficznej, czy też historycznej, kulturowej,  przyrodniczej, gospodarczej, społecznej,  politycznej.

Oczekujemy na prace nie tylko poprawne merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjne
w doborze treści, środków dydaktycznych i metod.

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Zgromadzony materiał po raz kolejny posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna. Będzie on również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, ale również ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy
z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin nadsyłania prac upływa  18 marca 2021 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się
w Regulaminie.

Załączniki:

Scenariusze nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach:

  • I edycja 2017
  • II edycja 2018 - temat przewodni: 100-lecie niepodległości Polski
  • III edycja 2019 - temat przewodni: Społeczeństwo Mazowsza
  • IV edycja 2020 - temat przewodni: Lata 20-te XX wieku na Mazowszu